Regulamin turnieju ustalony będzie z udziałem zespołów na spotkaniu organizacyjnym.