Ogłoszenie

Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania oferty na:

Część I: dzierżawę wyodrębnionego pomieszczenia przeznaczonego na działalność gastronomiczną

Część II: pomieszczenia handlowego z artykułami sportowymi
w budynku Pływalni „Błękitna” w Wyszkowie, ul. Geodetów 45

Załączniki

Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta gastronomia

Załącznik nr 1a – Oferta lokal handlowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy dzierżawy – gastronomia

Załącznik nr 2a – wzór umowy dzierżawy lokal handlowy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
Referent ds. promocji
W WYSZKOWSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

PEŁNA TREŚĆ »

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 08.08.2022r.

REFERENT DS. PROMOCJI


Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenia

Klauzula informacyjna

RODO