Ogólne zasady bezpłatnego korzystania z zewnętrznych obiektów WOSiR

1. Zewnętrzne obiekty WOSiR na potrzeby niniejszej oferty stanowią:
a) boisko treningowe z trawy syntetycznej,
b) boisko piłkarskie z trawy syntetycznej,
c) korty tenisowe,
d) bieżnia lekkoatletyczna.

2. Z ww. obiektów mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków, z wyłączeniem zajęć organizowanych przez kluby oraz zajęć prowadzonych w ramach działalności gospodarczej.

3) Obiekty będą udostępnione w okresie 18.05-30.06.2020, 7 dni w tygodniu, od godz. 8:00 do max. 21:00 (z wyłączeniem terminów zarezerwowanych wcześniej przez kluby). Nie będzie możliwości oświetlenia obiektów.

4) Rezerwacji obiektów będzie można dokonać wyłącznie tel. (29) 742 42 69.

5) Sposób, godzina wejścia na obiekt i ogólne zasady korzystania z obiektu zostaną ustalone z pracownikiem WOSiR przyjmującym rezerwację.

6) Wejście na obiekt zostanie poprzedzone sprawdzeniem dokumentów potwierdzających status ucznia szkoły zlokalizowanej na terenie Gminy Wyszków.

7) Jednorazowe wejście na obiekt nie może przekroczyć 120 minut.

8) Do odwołania nie będzie można wchodzić do budynku WOSiR oraz korzystać z szatni, natrysków, toalet.

9) Nadrzędne w zakresie możliwości korzystania z obiektów są wyższe akty prawne umożliwiające i określające zasady korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych oraz regulamin korzystania z obiektów WOSiR.