WOSiR zatrudni ratowników wodnych do pracy na krytej pływalni.

Praca zmianowa na pełny etat, także w soboty, niedziele i święta.

Wymagania:
ukończone 18 lat,
umiejętność pracy w zespole,
posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych,
posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i uzyskania tytułu ratownika.
potwierdzenie aktualnego członkostwa w podmiocie posiadającym uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego.

Podania proszę składać w sekretariacie WOSiR, ul. Tadeusza Kościuszki 54
Wszelkich informacji udzielimy pod numerem (29) 74-242-69.* 15