• sześciotorowy basen sportowy 25 x 12,5m, głębokość 1,35 – 1,8m
  • basen rekreacyjny 21 x 8m, głęb. 0,6-0,9m.
  • zjeżdżalnia o długości 40m
  • bicze wodne
  • jacuzzi
  • dwie sauny fińskie
  • solarium
  • sala gimnastyczna
  • sala konferencyjna
  • barek, sklepik sportowy

Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na naszym kompleksie basenów.
Prowadzimy również naukę pływania – grupową i indywidualną.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Ocena jakości wody na pływalni WOSiR

Na podstawie badań Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, niniejszym uprzejmie informujemy, że woda spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 ).