Zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy wyodrębionego pomieszczenia handlowo-usługowego w budynku pływalniZAPYTANIE OFERTOWE »

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY »

UMOWA DZIERŻAWY »

PROTOKÓŁ OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT »
Protokół zapytania ofertowego dotyczącego całodobowego monitorowania sygnałów przechodzących z systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach będących w zarządzaniu WOSiR, z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego odraz doraźnego przewozu wartości pieniężnych.

POBIERZ

Ogłoszenie

Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania oferty na:

Część I: dzierżawę wyodrębnionego pomieszczenia przeznaczonego na działalność gastronomiczną

Część II: pomieszczenia handlowego z artykułami sportowymi w budynku Pływalni „Błękitna” w Wyszkowie, ul. Geodetów 45

Załączniki

Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wzór umowy dzierżawy – gastronomia

Załącznik nr 1a – wzór umowy dzierżawy lokal handlow

Załącznik nr 2 – oferta – gastronomia

Załącznik nr 2a – oferta – lokal handlowy