Ogłoszenie

Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania oferty na:

Część I: dzierżawę wyodrębnionego pomieszczenia przeznaczonego na działalność gastronomiczną

Część II: pomieszczenia handlowego z artykułami sportowymi w budynku Pływalni „Błękitna” w Wyszkowie, ul. Geodetów 45

Załączniki

Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wzór umowy dzierżawy – gastronomia

Załącznik nr 1a – wzór umowy dzierżawy lokal handlow

Załącznik nr 2 – oferta – gastronomia

Załącznik nr 2a – oferta – lokal handlowy