• sześciotorowy basen sportowy 25 x 12,5m, głębokość 1,35 – 1,8m
  • basen rekreacyjny 21 x 8m, głęb. 0,6-0,9m.
  • zjeżdżalnia o długości 40m
  • bicze wodne
  • jacuzzi

  • dwie sauny fińskie
  • solarium
  • sala gimnastyczna
  • sala konferencyjna
  • barek, sklepik sportowy

Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na naszym kompleksie basenów.
Organizujemy również grupowe nauki pływania.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Ocena jakości wody na pływalni WOSiR

Na podstawie badań Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, niniejszym uprzejmie informujemy, że woda spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 ).