• boisko piłkarskie 100 x 60 metrów – płyta główna
  • boisko piłkarskie 105 x 68 metrów – o nawierzchni z trawy syntetycznej
  • boisko piłkarskie treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej (60 x 40 m, 200 lx)
  • 3 korty tenisowe

  • bieżnia lekkoatletyczna 400 metrów
  • rzutnie do oszczepu i kuli